Pravidla:

1.Nepřidáváme stránky propagující násilí, hazard anebo erotiku.

2. Do Katalogu jsou přidávány pouze stránky s obsahem napsaným v českém jazyce.

3. Přidávaná stránka musí obsahovat hodnotný ( unikátní) text. Stránky postavené jako zázemí pro jiné stránky, kopie stránek anebo stránky s nízkou vypovídající hodnotou pro uživatele nebudou přidávány.

4. Titulek odkazu (název stránky) by měl odpovídat obsahu stránky, měl by být stručný a smysluplný - né delší než 40 znaků. W titulku napoužíváme zvláštní znaky a sama VELKÁ písmena.

5. Popis stránky se nesmí skládat pouze z klíčových slov - měl by být delší, napsaný pravopisně správně a česky. Příspěvky s jazykovými chybami ( včetně chybějících českých znaků) budou nekompromisně odstraněny.

6. Příspěvek musí být umístěn do odpovídající kategorie / podkategorie Katalogu.

7. Administrace katalogu má právo editovat údaje přidávané stránky, v případě výskytu menších rozporů ohledně Pravidel Katalogu. V případě výrazných nedostatků a porušení podmínek Katalogu nebude stránka přidána.

8. Příspěvek, který bude v rozporu s aktuálními Pravidly Katalogu, nebude přidán do Katalogu, a to bez nátroku na vrácení nákladů spojených se zaregistrováním a vložením stránky do Katalogu.

9. Do katalogu nebudou přidány také stránky: - s nesprávně vyplněnými údaji v registračním formuláři (titulek, popis, klíčová slova), - výrazně neestetické, - s obsahem, vytvořeným pouze pro partnerské programy, - s přesměrováním na jinou adresu www než přidávaná stránka, - stránky, které jsou kopie stránek již dříve do Katalogu přidaných,

Přidáním stránky do katalogu Katalog365.cz souhlasíte a přijímáte podmínky aktuálních Pravidel Katalogu. Administrace si vyhrazuje právo na změnu obsahu Pravidel a podmínek Katalogu.